Cartref > Newyddion > Cynnwys

Amod y System o Bont Cerddwyr

Oct 24, 2017

Gellir diffinio'r system bont droed yn syml fel y rhwydwaith cerdded llwybr cerdded uchel, sy'n cynnwys trosiant stryd, coridor deulawr yn yr adeilad ac amrywiaeth eang o ganolfannau gweithgaredd. Ei brif swyddogaeth yw cysylltu prif bwyntiau cerdded canol y ddinas er mwyn denu mwy o gwsmeriaid a hyrwyddo datblygiad economaidd. Pont y Cerddwyr

Mae profiad y dinasoedd hyn yn dangos y gall y system llwybrau cerddwyr hyrwyddo twf economaidd, felly mae mwy a mwy o ardaloedd canolog yn defnyddio'r system hon. Er bod pontydd troed cerddwyr yn boblogaidd yn yr Unol Daleithiau, mae yna rai problemau o hyd. Yn economaidd, maent yn lleihau gwerth lle gwastad a gwerth adeiladau nad ydynt yn gysylltiedig â hwy, sy'n niweidio ymddangosiad hen adeiladau yng nghanol y ddinas, a gall pontydd troed i gerddwyr leihau faint o draffig ar y stryd a faint o weithgareddau cerdded , gan gyfaddawdu tirlun cyffredinol Pont y Ddinas

Mae pontydd troed cerddwyr yn hawdd i'w adeiladu mewn traffig, ac mae angen i gerddwyr neu feiciau groesi llawer neu groesffordd y belt gyrru. Yn yr ardal o ganolbwyntio ar rwydwaith masnachol trefol, mae adeiladu gor-rwystro i gerddwyr yn gyfleus i'r lluoedd ac yn gallu ysgogi pobl i bontio'n ymwybodol. Mae pontydd troed cerddwyr yn hawdd i'w adeiladu mewn traffig, ac mae angen i gerddwyr neu feiciau groesi llawer neu groesffordd y belt gyrru. Yn yr ardal o ganolbwyntio ar rwydwaith masnachol trefol, mae adeiladu gor-rwystro i gerddwyr yn gyfleus i'r lluoedd ac yn gallu ysgogi pobl i bont yn ymwybodol. Pont y Cerddwyr

Rhaid i lled y palmant gael ei gyfrifo gan luosydd y band cerddwyr, ac ni ddylai'r lled isafswm fod yn llai na 1. 5m. Dylai lled a chynhwysedd y llinell ddynol gydymffurfio â'r rheoliadau. Yn gefnffordd y ddinas ac yn yr adran Gan eilaidd, dylai'r groesfan neu wahanu'r sianel groes stryd fod yn 250 ~ 300m. Pan fo lled y ffordd yn fwy na phedair lonydd, bydd lloches i gerddwyr yn cael ei ddarparu ar y groesffordd yn y rhanran rhwng y rhanran canolog y ffordd neu rhwng y draffordd a'r ffordd nad yw'n fodur. Pont y Cerddwyr