Cartref > Newyddion > Cynnwys

Manteision y bont i gerddwyr

Aug 30, 2017

Bont i gerddwyr, overpass elwir hefyd i gerddwyr, ond yn caniatáu i gerddwyr i basio, er mwyn sicrhau esmwyth traffig a diogelwch i gerddwyr. Gyda datblygiad economaidd cyflym, bont fodern lunio pob math o raddol yn dod yn dirwedd o ddinas hardd, mae hefyd yn symbol o ffyniant. Bont i gerddwyr

Pan fydd angen cerddwyr i groesi'r wibffordd neu rheilffordd, dylai cynllun i sefydlu cyfleusterau croesi tri dimensiwn. Ardaloedd trefol dwys masnachol, lleoliadau diwylliannol, rheilffyrdd gorsafoedd tramwy ger y groesffordd gyda adeiladau cyfagos a sefydlwyd mewn cysylltiad uniongyrchol â chyfleusterau stryd tri dimensiwn; mewn ysgolion, ysbytai a gofynion arbennig eraill y lle, gallwch gynllunio i sefydlu cyfleusterau croesi tri dimensiwn; Cyfleusterau stryd tri dimensiwn. Dylid penderfynu ar y dewis o bont i gerddwyr neu llwybrau tanddaearol drwy gymharu amodau technegol fanteision technegol, economaidd a chymdeithasol ar ôl y cyfuniad o lefel y dŵr daear, pibellau tir a daear, cyhoeddus trefol eraill cyfleusterau, amgylchedd cyfagos, gofynion cynnal a chadw a buddsoddi peirianneg. Bont i gerddwyr

Yn gyffredinol, pan yn croesi y wibffordd, rheilffyrdd a choridorau traffig cefnffyrdd eraill, bydd yn ystyried sefydlu cyfleusterau stryd tri dimensiwn; Mae rhai pobl yn ardaloedd arbennig o fawr o draffig, anghenion traws-stryd adrannau arbennig o fawr, bydd hefyd yn ystyried sefydlu cyfleusterau stryd. Mae dewis y trosffyrdd a'r twneli tanddaearol yn gyffredinol yn rhoi blaenoriaeth i drosffordd, y rheswm yn syml, rhad, hawdd i'w wneud, syml adeiladu, cynnal a chadw hefyd cymharol gyfleus, ac weithiau, y daith dan ddaear yn fwy cyfyngedig, megis y ffordd Mae gwenithfaen mawr, ceir pwysig llinellau o dan y ffordd, bydd hynny y rhan fwyaf o'r amser, yn argymell gwneud y bont. Bont i gerddwyr

Fodd bynnag, nid yw tirwedd y drosffordd da iawn, braidd yn ddigalon, gall hefyd effeithio ar y rhan o'r goleuadau stryd busnes. Hefyd, os oes unrhyw staer, yna y rhwystr effaith cymharol wael, nad ydynt yn bodloni arfer o gerddwyr (gyffredinol fel cyntaf i lawr). Bont i gerddwyr

Dau fath o draffig tri dimensiwn, effaith traffig ar y car yno yn oes gwahaniaeth hanfodol (gyffredinol nad ydynt yn gysylltiedig yn y terfyn cerbyd), yn lleihau rhwng gwerthwyr ceir a gwrth-ddweud rhwng y bobl, y prif wahaniaeth sy'n cael ei adlewyrchu yn yr effaith ar y bobl traffig y perfformiad: y ddau ar gyfer cysylltu'r adeiladau, rôl y stryd yw effaith yr un peth, nid oes llawer o wahaniaeth. Natur y lle: natur y bont i gerddwyr agosach at y dirwedd o le, neu hamdden, gweithgareddau cymdeithasol y lle. Bont i gerddwyr

Bont i gerddwyr yn gofod awyr agored, gyda gweledigaeth agored, agored, gall cerddwyr ryngweithio gyda'r adeilad y tu allan i'r gofod. Mynediad tanddaearol i'r gofod os yw'r lle yn le mwy masnachol, yn y gofod masnachol y lle. Mynediad tanddaearol yn gofod dan do, gyda golwg ar gau, gall cerddwyr yn rhyngweithio'n uniongyrchol gyda gofod mewnol adeilad.

Byddai wedi dewis y drosffordd yng nghyffiniau'r Parc, oherwydd y byddai barn agored a thirwedd y drosffordd rhyngweithio gyda'r Parc. Gorsaf tanlwybr, dosbarth busnes fel arfer yn dewis y sianel dan ddaear, neu gyfuniad o'r ddau. Gall mynediad tanddaearol gael cysylltiad da â tanlwybr safleoedd ac adeiladau masnachol, ac ehangu gofod dan ddaear o'r adeiladau masnachol. Bont i gerddwyr