Cartref > Newyddion > Cynnwys

Dadlau dros yr hawl i ddefnyddio ffyrdd yn bont i gerddwyr

Jul 20, 2017

Er bod y bont droed (gyda taith dan ddaear) yn ôl pob golwg yn gwarantu diogelwch i gerddwyr, osgoi eu symud llinellau a traffig ar y ffordd i wella diogelwch ar y ffyrdd, ond mewn rhai ardaloedd, mewn lleoliad cyfleusterau i gerddwyr tri dimensiwn fel Bydd trosffyrdd, croestoriad y ffordd wastad yn aml ei ganslo a gwahardd cerddwyr uniongyrchol ar draws y ffordd. Bont i gerddwyr

Ar y golwg iawn ar y dull hwn yw i sicrhau diogelwch cerddwyr, ond rhai traffig ysgolheigion yn credu bod hyn mewn gwirionedd o fath yw atal cerddwyr hawl i ddefnyddio. Yn ôl yr ysgolhaig hwn, dylai cerddwyr a cherbydau yr hawl i groesi y groesffordd ffyrdd, os oedd defnyddio cyfleusterau croesi tri dimensiwn awyren croesi ymddygiad, sy'n golygu bod cerddwyr yn gwahardd cerddwyr eu gorfodi er mwyn osgoi traffig, ac nid yn parchu hawliau'r cerddwyr. Er mwyn osgoi'r broblem hon, maent yn awgrymu y croesi cyfleusterau fel y mae trosffyrdd yn cydfodoli y cyfleusterau ar yr awyren tri dimensiwn, dylai cerddwyr nad ydynt am wneud gwyriad ddilyn cyfarwyddiadau signalau traffig (e.e. goleuadau traffig) i croesi'r ffordd ar yr adeg gywir, a bydd bodolaeth y trosffyrdd a'r danffordd yn rhoi cerddwyr gradd uwch o barch fel y mae ganddynt y pŵer i ddewis a ydynt i ffordd osgoi y ffordd ac er mwyn osgoi aros am oleuadau traffig. Bont i gerddwyr

Overpass i gerddwyr hefyd o'r enw Pont droed. Yn gyffredinol yn seiliedig ar lawer mawr, trwchus i gerddwyr, neu gyffyrdd, sgwariau a rheilffyrdd. Mae overpass i gerddwyr ond yn caniatáu cerddwyr er mwyn osgoi gwrthdaro rhwng cerddwyr awyren croestoriad, i sicrhau taith rwydd i'r bobl, gwella cyflymder a lleihau damweiniau traffig a llif y traffig. Yn ôl y strwythur, gellir rhannu y bont cyffredin yn dri chategori, sef, strwythur atal, cefnogi strwythur a'r strwythur cymysg. Bont i gerddwyr